Povratak

Da li možemo da utičemo na veličinu legla?

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
Ana Jovanovic, DVM


Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd


P: Imam ženku male rase. Trenutno joj je krenulo teranje, da li postoji nešto što bi pospešilo broj štenaca? Hvala. Mirjana

O: Pubertet ili polna zrelost ženki je moment kada ženka prvi put manifestuje estrus (polni žar, gonjenje, teranje), a to se kod ženke dešava sa 6 do 24 meseca starosti (prosečno 9 do 10) što zavisi pre svega od rase, a zatim i od spoljašnjih faktora kao što su ishrana, fotoperiod, prisustvo mužijaka itd. Manje rase pasa (npr. patuljasti šnaucer, pinč, pudla) mnogo ranije sazrevaju od većih rasa pasa i kod njih se estrus može očekivati već sa 6 do 10 meseci, dok je pojava estrusa kod većih rasa pasa sa 18 do 24 meseca. Ukoliko ženka ne uspostavi cikličnu ovarijalnu aktivnost unutar prve 2 godine života smatra se da ima prolongiran (odložen) pubertet.

Graviditet u ženci traje 58 do 64 dana (normalne vrednosti su 56 do 68 dana), što zavisi od momenta ovulacije, rase, broja plodova itd.
Za dijagnostiku graviditeta koriste se opšte i specijalne metode pregleda. Od opštih metoda kliničkog pregleda na gravidnost služimo se adspekcijom (posmatranje), palpacijom (opipavanjem), auskultacijom (slušanjem), termometrijom, vaginalnom i rektalnom pretragom. Od specijalnih metoda za dijagnostiku graviditeta koristimo laboratorijske metode (fizičke, hemijske, biološke, hormonalne, imunološke, histološke i dr.), ultrazvuk i rentgen. Najčešće metode dijagnostike graviditeta u ženci su ultrazvuk i rentgen.

Adspekcija (posmatranje): Posmatranjem gravidne ženke može se uočiti da je ženka mirnija, manje se kreće, brzo se umara, povećava apetit itd. U 4. i 5. nedelji graviditeta može se zapaziti mukoidni vaginalni iscedak koji može biti prisutan do porođaja.U drugoj polovini graviditeta uočava se obostrano povećanje abdomena, povećanje mlečne žlezde i razvoj bradavica, a pred sam porođaj kuja počinje da luči mleko.

Palpacija (opipavanje): Palpacijom trbuha oko 30. dana graviditeta može se napipati gravidni uterus u kuje u vidu ampulastog proširenja. Palpacija se izvodi bimanuelnnom metodom (sa obe ruke), a materica se opipava prstima. U nekim slučajevima ova metoda dijagnostike je otežana zbog debljine i temperamenta ženke ili zbog nedovoljnog iskustva veterinara. Uvećana materica pri palpaciji ne mora uvek značiti graviditet jer se i kod piometre takođe javlja uvećanje materice.

Auskultacija (slušanje): Ovo je starija metoda dijagnostike na osnovu auskultacije srčanih tonova ploda, a vrši se uz pomoć fonedoskopa koji se stavlja na trbuh ženke. Ova metoda se koristi u 8. nedelji graviditeta.

Termometrija: Kod ženke u graviditetu dolazi do blagog povećanja telesne temperature zbog bržeg metabolizma ali povećanje temperature ne znači uvek graviditet tako da je ovaj podatak samo dopunski u dijagnostici graviditeta.

Vaginalna pretraga: Vaginoskopijom nakon 3. nedelje graviditeta zapaža se da je cerviks dorzalno postavljen (portio vaginalis) i jasno je ispupčen i zatvoren.

Hormonski testovi: Hormonski testovi su nesigurni za dijagnostiku graviditeta jer se hormonalne promene dešavaju i kod gravidnih i kod negravidnih ženki.
a) Relaksin: je hormon koji se luči nakon implatacije oplođene jajne ćelije, a dijagnostika graviditeta pomoću relaksina vrši se 28. do 30. dana graviditeta. Nedostatak prilikom dijagnostike pomoću relaksina je što se kod ženki malih rasa i kod ženki koje imaju manje od 3 ploda dobijaju negativni rezultati.
b) Progesteron: Merenjem koncetracije progesterona ne mogu se dobiti podaci za dijagnostiku graviditeta jer je koncetracija progesterona slična kod gravidnih i negravidnih ženki.
c) Estrogeni: Koncetracija estrogena u gravidnih ženki je neznatno viša , a dva dana pred porođaj opada
d) Prolaktin: Koncetracija prolaktina u drugoj polovini graviditeta je znatno viša nego u prvoj polovini.

Ultrazvučna dijagnostika graviditeta: Ultrazvukom se već 20. dana graviditeta može dijagnostikovati graviditetet u ženci, a broj otkucaja srca plodova se može zabeležiti već 28. dana graviditeta. Ultrazvučna dijagnostika se može sprovoditi tokom čitavog perioda graviditeta , a ultrazvukom se mogu posmatrati plodovi, plodove ovojnice, plodova voda, posteljica, pupčana vrpca, organi ploda, kontrakcije srca itd. Ultrazvik je neškodljiva metoda pregleda što joj daje prednost u odnosu na rentgensku dijagnostiku.

Rentgenska dijagnostika graviditeta:Nakon 6.nedelje graviditeta ova metoda se može sa sigurnošću primeniti jer dolazi do formiranja skeleta plodova u ovom periodu. Ovom metodom može se utvrditi broj plodova. Nedostatak ove metode je što ne može da utvrdi da li su plodovi živi i to što se plodovi i kuja izlažu zračenju.
Ženka je fertilna tokom celog života, a svaki ciklus se posmatra kao zasebna celina, kao što je i svaki pas individua za sebe, pa tako da na osnovu predhodnih iskustava ne možete izvesti zaključak o broju štenaca u leglu.

Više faktora utiče na veličinu legla, odnosno broj štenaca:
- Veličina legla je genetski determinisana.
- Broj štenaca je uslovljen rasom - male rase imaju mali broj štenaca, manja legla, dok veće rase daju veći broj štenaca.
- Broj štenaca u leglu zavisi od kvaliteta sperme.
- Broj štenaca u leglu takođe zavisi od frekvencije parenja u okviru jednog ciklusa pa npr. preporučila bih da parenje ponovite npr. 9., 11., 13. dana ciklusa kako bi broj štenaca bio veći.
- U prve dve godine strosti broj štenaca po leglu raste a nakon 3. godine opada. Postoje različiti podaci u literaturi i svi su zasnovani na opsežnim statističkim proračunima.
- Broj okota uslovljava broj štenaca. Do 4. okota broj štenaca raste, a nakon toga opada.
- Uzrast kuje ima uticaja na veličinu legla odnosno broj štenaca. Jako mlade i jako stare kuje daju manja legla.

 

POSTAVITE PITANJE NAŠIM VETERINARIMA

Postavite pitanje našim veterinarima na adresu e-pošte: veterinar@pet-centar.rs