Povratak

Briga o mladim skalarima nakon mresta

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
Ana Jovanovic, DVM


Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Već sam imao jedan mrest skalara, ali je taj mrest propao zato što imam u akvarijumu ostale ribice koje su pojele sva jajašca. Najviše su štete napravili čistači koji su pojeli većinu jajašaca. Skalari su zajedno branili jajašca, ali nisu da ih odbrane. Branili su ih i terali ostale ribice 3 dana, ali nisu uspeli da ih sačuvaju. Zanima me da li ja moram da premestim skalare u drugi akvarijum u kojem su samo skalari i nijedna druga vrsta? Rino


O: Tek poležena jajašca prozirna su ili poluprozirna, bledožute boje.


Ako su neoplođena, jajašca nakon 24 sata poprimaju belu boju. Takva jajašca, ako ostanu, postaju napadnuta gljivicom i poprimaju čupav izgled nakon 48 sati.
Kod oplođenih se pak jajašaca 48 sati nakon oplodnje uočavaju repići ličinki. Treći dan vidljiv je oblik punoglavca. Četvrtog dana uočavaju se oči, a petog dana znatno smanjivanje žumanceta. Ubrzo nakon toga počinju slobodno da plivaju. Tokom sedmog dana energija iz žumanceta se potroši pa je tada potrebno početi sa hranjenjem.


Što se hranjenja tiče, najbolje ih je hraniti kad je to potrebno jer lako dolazi do prejedanja, s obzirom da su skloni tome da pojedu svu ponuđenu hranu. Kada su siti vide se sa malim trbuščićima narančaste boje, veličine vrha igle. Najbolje je hraniti nekoliko puta dnevno, 4-5 puta, sa živim račićima Artemije, a smatra se da 3-4 račića po mladoj ribici zadovoljava potrebe. Dobro je odmah skloniti nepojedene račiće iz vode kako bi se onemogućilo dalje prljanje vode. Stopa preživljavanja mlađih puno je viša ako se hrane živom hranom. Kad su stari nekoliko nedelja, možete im uvesti hranu u listićima, primerenu za vrstu, koju je u početku potrebno usitniti.


Nakon jedne do dve nedelje trebalo bi mlade preseliti u zasebni akvarijum veličine oko 20-40 litara. U akvarijum je potrebno smestiti grejač, osvetljenje i poklopac kako bi se bolje održala čistoća vode. Vodite računa da je temperatura izjednačena sa temperaturom u akvarijumu u kojem su smešteni roditelji. U ovoj fazi je najvažnije redovito čistiti prljavštinu i mrtve mlade ribice, 1-3 puta dnevno, po potrebi. Svakodnevno je potrebno, takođe, zavisno o prljanju promeniti 10-90% vode kroz slijedeća tri dana.


Kako rastu, postepeno ih treba preseliti u veći akvarijum, a sa 10-12 dana dovoljno su veliki da ih možete preseliti u zajednički akvarijum sa ostalim ribicama.
Prilikom samog uzgoja postoji nekoliko metoda, a vi morate odabrati sebi najprimereniju. Roditeljski par možete odvojiti u zasebni akvarijum, zatim, možete izdvojiti agresivne ribice ili u postojećem akvarijumu ostaviti samo roditeljski par. Takođe, kako je česta pojava da roditelji skalari pojedu vlastita položena jajašca u prvim mrijesćevima, poželjno je odvojiti jajašca odmah nakon oplodnje u zasebni akvarijum i posebno ih uzgojiti.


Nadam se da sam vam pomogla savjetima i da ćete ubrzo biti ponosni vlasnik mladih skalara.

 

POSTAVITE PITANJE NAŠIM VETERINARIMA

Postavite pitanje našim veterinarima na adresu e-pošte: veterinar@pet-centar.rs