Povratak

Rast mladunčad ribica

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
Aleksandra Todosijevic, DVM


Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.
Pet centar, Autoput za Novi Sad 124 (Zemun Park), Zemun

P: Koliko treba mladim ribicama tj tek omriještenim da izrastu tj da se vidi koja je koja ribica? Haris


O: Tek položena jajašca prozirna su ili poluprozirna, bledožute boje.

Ako su neoplođena, jajašca nakon 24 sata poprimaju belu boju. Takva jajašca, ako ostanu, bivaju napadnuta gljivicom i poprimaju čupav izgled nakon 48 sati.
Kod oplođenih jajašaca se 48 sati nakon oplodnje uočavaju repići larvi. Treći dan vidljiv je oblik punoglavca. Četvrtog dana uočavaju se oči, a petog dana znatno smanjivanje žumanca. Ubrzo nakon toga počinju da slobodno plivaju. Tokom sedmog dana energija iz žumanca se potroši pa je tada potrebno početi sa hranjenjem.
Što se hranjenja tiče, najbolje ih je hraniti kad je to potrebno jer lako dolazi do prejedanja, s obzirom da su skloni da pojedu svu ponuđenu hranu. Kad su siti vide se sa malim stomačićem narančaste boje. Hranjenje je najbolje činiti nekoliko puta dnevno, 4-5 puta, sa živim račićima, a smatra se da 3-4 račića po mladoj ribici zadovoljava potrebe. Dobro je odmah skloniti nepojedene račiće iz vode kako bi se onemogućilo dalje prljanje vode. Stopa preživljavanja mlađi puno je viša ako se hrane živom hranom. Kad su stari nekoliko nedelja, možete im uvesti hranu u listićima, primerenu za vrstu, koju je u početku potrebno usitniti.


Nakon jedne do dve nedelje mlade treba preseliti u posebni akvarijum veličine oko 20-40 litara. U akvarijum je potrebno smestiti grejač, osvetljenje i poklopac kako bi se bolje održala čistoća vode. Vodite računa da je temperatura izjednačena sa temperaturom u akvarijumu u kom su smešteni roditelji. U ovoj fazi je najvažnije redovno čistiti prljavštinu i mrtve mlade ribice, 1-3 puta dnevno, po potrebi. Svakodnevno je potrebno, takođe, u zavisnosti od prljanja promeniti 10-90% vode kroz sledeće tri nedelje.


Kako rastu, postepeno ih treba preseliti u veći akvarijum, a sa 10-12 nedelje dovoljno su veliki da ih možete preseliti u zajednički akvarijum sa ostalim ribicama.


Prilikom samog uzgoja postoji nekoliko metoda, a Vi morate odabrati sebi najprimereniju. Roditeljski par možete odvojiti u posebni akvarijum, zatim, možete izdvojiti agresivne ribice ili u postojećem akvarijumu ostaviti samo roditeljski par. Takođe, kako je česta pojava da roditelji skalari pojedu vlastita položena jajašca u prvim mrešćenjima, poželjno je odvojiti jajašca odmah nakon oplodnje u posebni akvarijum i posebno ih uzgojiti.

 

POSTAVITE PITANJE NAŠIM VETERINARIMA

Postavite pitanje našim veterinarima na adresu e-pošte: veterinar@pet-centar.rs