Povratak

Barska kornjača

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button


Odgovara:
Bojana Vučetić Čovilo, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Možete li mi reći koje uslove života zahteva barska kornjača? Skoro je stigla u naš dom pa bi joj želeli pružiti najbolje uslove za život. Pozdrav, Haris
O: Barska kornjača (Emys orbicularis) rasprostranjena je od severne Afrike (Maroko, Tunis), preko Francuske, Italije, Nemačke, Poljske, Mađarske, Rumunije, Austrije pa sve do Turske, a najsevernije se prostiru do Litvanije. Barska kornjača je jedina vrsta vodenih kornjača u Srbiji.

Najčešće je viđena u mirnim ili sporotekućim vodama sa bogatom vodenom vegetacijom (lokve, bare, jezera kao i mirniji delovi rečnih tokova) gde je tlo muljevito i dobro obraslo biljem.

Aktivna je tokom toplog dela godine, dok od oktobra do maja hibernira. Po izlasku iz hibernacije kornjače se pare i polažu jaja, u jednom ili dva navrata. Za gnežđenje koriste rastresitu podlogu nedaleko od vodenog staništa u kom žive.

Uglavnom je tamno smeđe odnosno crne boje sa žutim pegama, s manjim razlikama između podvrsta. Ima pljosnati i ovalan oklop i duži rep u poređenju s drugim slatkovodnim vrstama. Trbušni deo oklopa najčešće je žute boje sa više ili manje crne pigmentacije. U zavisnosti od podvrsti, barska kornjača može da poraste od 12 do 38 cm. Ženke su obično veće od mužjaka.

Ishrana barske kornjače je raznovrsna. Dok su mlade hrane se najviše proteinskom hranom, a sa starošću polako prihvataju ishranu biljnog porekla. Ishrana im se obično sastoji od larvi, insekata, mekušaca, punoglavaca, žabica, riba, vodenih biljaka i leševa.

Barska kornjača (Emys orbicularis) je ugrožena na čitavoj teritoriji na kojoj se rasprostinje. Uvrštena je u Bernsku konvenciju, CITES, a nalazi se i na evropskoj Crvenu listu IUCN-a.

Zbog brzog smanjivanja brojnosti populacija, barske kornjače se nalaze pod zaštitom, kako međunarodne zajednice tako i države. U Srbiji su strogo zaštićene Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, („Sl. Glasnik RS“, br. 5/10 i 47/11). To znači da je zabranjeno i zakonom kažnjivo njivoho povređivanje, rasterivanje, proganjanje, hvatanje, držanje tj. gajenje, kao i uznemiravanje ovih životinja.

Stoga Vam savetujem da vratite barsku kornjaču u njeno prirodno stanište gde će moći da normalno raste, razvija se i funkcioniše. Barske kornjače mogu dočekati dubuku starost srećne samo u svom prirodnom staništu.

POSTAVITE PITANJE NAŠIM VETERINARIMA

Postavite pitanje našim veterinarima na adresu e-pošte: veterinar@pet-centar.rs